Regulamin

Regulamin 
ZAMÓWIENIA
§1
DAGET-ART Dagmara Cholewa Lewandowska NIP  8862755539 REGON 361425560 Jednoosobowa działalność gospodarcza.
 Kontakt: dagetart@gmail.com lub w siedzibie firmy na ul. gen. Józefa Sowińskiego 7/55, 05-120 Legionowo
Realizacje, kontakt z Klientem, tworzenie projektów - od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 

§2
Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej a następnie zaksięgowanie na koncie określonej kwoty dot. zamówienia. Zamówienie mogą składać tylko osoby pełnoletnie.
§3
Zamówienie przyjmowane są do realizacji i są realizowane wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 z wyłączeniem zamówień przyjętych do realizacji w trybie przyspieszonym.
§4
Po złożeniu zamówienia ustaleniu wszystkich szczegółów, uiszczeniu opłaty, w ciągu 6-10 dni roboczych zostaje wykonany i wysłany projekt w formie elektronicznej (plik PDF lub plik JPG). Kupujący otrzymuje projekt, akceptuje lub informuje o ewentualnych zmianach, które mają być naniesione. Po dokonaniu poprawek, Klient ponownie otrzymuje projekt w formie elektronicznej do akceptacji.
Wszelkie listy gości należy sporządzić w formie elektronicznej i w odmienionej formie nazwisk.
 Żadne listy sporządzone odręcznie lub w formie zdjęć nie są akceptowane. 

§5
DAGET-ART zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§6
Termin realizacji podany jest przy konkretnym towarze i jest maksymalnym termin realizacji.
Dzień złożenia zamówienia winien być poprzedzony akceptacją przez Klienta projektu i zaksięgowanym przelewem.
W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekroczy deklarowany, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i będzie miał prawo rezygnacji z zakupu. W momencie rezygnacji z zakupu Klient do 14 dni roboczych otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

PŁATNOŚCI
§7
Wszystkie zamówienia realizowane są dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku. Płatność można uregulować poprzez przelew tradycyjny na konto nr 94 1050 1012 1000 0092 2442 2171
§8
W przypadku odbioru osobistego, Klient płaci wyłącznie kwotę równą wartości zamówienia bez kosztów dostawy.
§9
W przypadku dostawy towaru poprzez wysyłkę, Klient wpłaca na rachunek bankowy kwotę równą wartości zamówienia + koszt przesyłki.
Koszt przesyłki ujęte są w §12
§10
Z uwagi na spersonalizowaną formę produktów, nie wysyłam paczek za pobraniem (płatne przy odbiorze).
§11
Realizacja w trybie przyspieszonym - ustalana jest indywidualnie przed zakupieniem produktów. Zamówienie jest wówczas realizowane poza godzinami pracy, dlatego wiąże się z dopłatą 40% wartości zamówienia.
DOSTAWA
§12
Koszty przesyłki ponosi klient (chyba że informacje na stronie DAGET-ART mówią inaczej).
KOSZT WYSYŁKI: 
 list polecony priorytet - Gabaryt A  lub B - 8.00 lub 10.00 zł
paczka według cennika Poczty Polskiej zależnej od wagi - od 14.00 zł
paczkomat - od 8 zł w zalezności od gabarytu

§13
Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej  lub Paczkomatu
§14
Koszt przesyłki jest kwotą brutto i zawiera koszty pakowania towaru (wszystkie przesyłki zabezpieczane są odpowiednio przed uszkodzeniem).
§15
W chwili odbioru paczki należy sprawdzić jej zawartość. Jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona podstawą do zgłaszania reklamacji jest spisanie protokołu. W przypadku braku spisanego protokołu w chwili odbioru paczki reklamacje nie będą uwzględniane.
§16
Realizuję zamówienia na terenie całego kraju oraz świata. Koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie.
ODBIÓR OSOBISTY
§17
Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu się.
§18
Wszystkie zamówienia, włącznie z odbieranymi osobiście, należy wcześniej opłacić przelewem na wskazany numer bankowy.
§19
Po przygotowaniu zamówienia otrzymają Państwo wiadomość mailową w celu uzgodnienia dogodnego terminu odbioru zamówienia.
§20
Klient odbierając towar, potwierdza jego zgodność z zamówieniem.
REKLAMACJE
§21
W przypadku otrzymania towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego Klient musi poinformować mnie drogą e-mail w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Po tym czasie reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Ponadto w przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzenia przesyłki Klient musi posiadać protokół szkody.
§22
W odpowiedzi na zgłoszenie (do 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia) ustalam z Państwem szczegóły dotyczące zwrotu wadliwego towaru. Dopiero wtedy Klient odsyła zamówienie na swój koszt, który w późniejszym etapie reklamacji, jeśli zostanie uznana zostanie zwrócony Klientowi. Przesyłki na mój koszt lub za pobraniem nie będą odbierane, a koszty z tym związane pokryje kupujący.
§23
W chwili uznania reklamacji do 14 dni roboczych produkt zostanie odesłany do Klienta w stanie prawidłowym, w jakim został zamówiony podczas składania zamówienia. Wraz z odesłanym towarem zostaną zwrócone koszty, jakie poniósł klient w chwili odsyłania wadliwego zamówienia.
§24
Klient ma prawo zwrotu towaru w terminie do 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy kupna, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawarcia umowy kupna/sprzedaży na odległość. Prawo zwrotu nie dotyczy towarów wykonanych pod indywidualne zamówienia (towar został oznaczony (kolorystyka) /zadrukowany według wskazówek kupującego).
§25a
Zwrotu należy dokonać na adres pracowni na swój koszt. Przesyłki wysłane na mój koszt lub za pobraniem nie będą odbierane, a koszty z tym związane pokryje kupujący. Zwracany towar należy odesłać w stanie niezmienionym od otrzymanego (w oryginalnym opakowaniu, nieuszkodzony, kompletny i nieużywany), odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) i pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy kupna. W przypadku niespełnienia wszystkich powyższych wymogów zwrot nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
§25b
W przypadku uznania zwrotu Klient otrzyma kwotę pomniejszoną o cenę projektu w wysokości 30zł.
§25c
Zwroty uszkodzone podczas przesyłki uznajemy jako zwrot uszkodzonego towaru i nie będą uznawane. Wówczas Klient musi ubiegać się o odszkodowanie do firmy dostarczającej paczkę.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§26
Informacje znajdujące się na stronie DAGET-ART nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie materiały prezentowane na stronie mają jedynie charakter informacyjny. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna wybranego towaru. Umowa kupna-sprzedaży zawarta jest dopiero w momencie wydania towaru kupującemu, a wpłacona kwota na poczet zamówienia do tego czasu traktowana jest jako zaliczka.
§27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
§28
Kolory sprzedawanych produktów ze względu na różne ustawienia monitora mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych barw. Zastrzegam sobie również prawo do minimalnych różnic między produktem na zdjęciu, a gotowym wyrobem ze względu na fakt, że jest to w większości przypadków wyrób ręczny. Reklamacje z tych powodów nie są uwzględniane.
§29
Wzory, zdjęcia oraz opisy oferowanych przedmiotów stanowią przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawa z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
§30
Wszystkie wzory z oferty są chronione prawami autorskimi, powielanie ich w części lub całości jest zakazane.
§31
BEZPIECZEŃSTWO
Administratorem danych osobowych jest firma DAGET-ART.
Dane osobowe podawane podczas składania zamówienia będą gromadzone i przetwarzane przez firmę DAGET-ART wyłącznie w celu realizacji zamówień zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" i nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom. Zgodnie z w/w ustawą kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich korekty lub usunięcia.
§32
Integralną częścią regulaminu są wszystkie informacje oraz instrukcje zawarte na moich stronach, przesyłane w korespondencji bądź udzielane telefonicznie.
§33
Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanym regulaminie, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na tej stronie
§34
Zastrzegam sobie prawo do wykorzystania zdjęć zrealizowanych zamówień w moim portfolio i w celach promocyjnych.
§35
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) pragnę poinformować, że administratorem danych jest
firma DAGET-ART Dagmara Cholewa-Lewandowska
Kosewo 49, 05-190 Nasielsk
z siedzibą przy  ul. gen. Józefa Sowińskiego 7/55. 05-120 Legionowo

z którym mozna skontaktować się poprzez adres e-mail dagetart@gmail.com
lub pisemnie na adres siedziby.
Dane osobowe przetwarzane są celem:
1. zawarcia umowy sprzedaży/świadczenia usług i realizowania jej warunków
2. wypełnieniem obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług.
4. ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy sprzedaży.
W przypadku zawarcia umowy dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy sprzedaży, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będę przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
Dane będą udostępniane firmom świadczącym usługi transportowe tylko i wyłącznie w celu nadania paczki / listu.
Przysługuje Państwu pełne prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przeczytaniem i akceptacją powyższego regulaminu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
... jestem okamgnieniem radosnym wspomnieniem

jestem tu na chwilę Twoim ciepłem się posilę

zatrzepotam skrzydłami

i odlecę razem z aniołami ...